Tel.: 693 956 915

USŁUGI DROGOWE

Budowa dróg

Nasza firma zajmuje się budową dróg na terenie całego województwa śląskiego. Działamy na drogach prywatnych, gminnych i gminnych. Nasza rekomendacja obejmuje również budowę dróg i nawierzchnię po zabudowie w środowisku miejskim. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w budownictwie drogowym wykonujemy wszystkie rodzaje nawierzchni, od asfaltobetonów po bitumobeton. .

Budowa ścieżek rowerowych

Zapewniamy budowę nawierzchni ścieżek rowerowych, zarówno jako część ogólnej sekwencji prac związanych z budową odcinka drogi, jak i jako oddzielne inwestycje. Budujemy ścieżki rowerowe w miastach i wzdłuż dróg ruchu samochodowego z asfaltu lanego lub asfaltobetonu. Możemy również wykonać czerwone malowanie lub oznakowanie dla nowobudowanych dróg.

Budowa parkingów i placów

Wykonujemy prace nawierzchniowe na placach i parkingach. Oferujemy parkingi przydrożne, a także wydzielone i prywatne parkingi. Zapraszamy do współpracy deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy i organizacje, które poszukują wykonawców miejsc parkingowych na swoim terenie.

Remonty dróg

Wykonujemy remonty dróg – zarówno na całych odcinkach, jak i przy usuwaniu konkretnych usterek. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju uszkodzeniami i nierównościami nawierzchni. Wyrównujemy koleiny, układamy dywaniki asfaltowe na określonej powierzchni, łatamy ubytki w asfalcie tzw. remonty cząstkowe. Zajmujemy się wymianą całej warstwy ścieralnej. W razie potrzeby prowadzimy również roboty przy naprawie podbudowy czy uzupełnieniu warstwy wiążącej. Oferujemy także możliwość frezowania asfaltu oraz skropień międzywarstwowych emulsją asfaltową.

Roboty ziemne

Wykonujemy szeroki wachlarz robót ziemnych m. in.: wykopy liniowe pod drogi, nasypy, zasypki i podsypki z zagęszczeniem, wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, makroniwelacje, niwelacja i ostateczne kształtowanie terenu.

Prace wyburzeniowe

Wyburzamy różnego rodzaju obiekty kubaturowe, inżynieryjne czy przemysłowe, w tym fabryki budynki użyteczności publicznej. Nasze działania są kompleksowe – od wyburzenia wskazanego obiektu po przygotowanie terenu pod realizację nowej inwestycji. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i skonsultujemy jakie należy wykonać rozbiórki, a także powiemy jak przebiega cały proces.

ZAMÓW NASZE USŁUGI

Wypełnij formularz lub zadzwoń:  693 956 915.