Tel.: 693 956 915

USŁUGI KOMUNALNE

Oferujemy usługi w zakresie:

Usługi letnie:

 • Strzyżenie trawników i plewienie (usuwanie chwastów).
 • Podstawowa pielęgnacja roślin hodowanych poza pomieszczeniami zamkniętymi (nawadnianie, nawożenie i tym podobne).
 • Pielęgnacja żywopłotów (przycinanie).
 • Sprzątanie terenów zielonych (zarówno klasyczne grabienie liści, jak i chociażby sprzątanie po imprezach masowych typu koncerty i tym podobnych).
 • Usuwanie zbędnych roślin lub ich części oraz pochodnych (na przykład wycinka drzew i krzewów, usuwanie powalonych drzew i ich elementów, wyrywanie pni).
 • Doradztwo w zakresie bieżącej pielęgnacji szeroko pojętych terenów zielonych.
 • Zabezpieczanie roślin przed działalnością insektów i szkodników oraz naprawianie skutków takich działalności.
 • Sadzenie oraz usuwanie roślin.


Usługi zimowe:

 • odśnieżanie placów i dróg według obowiązujących standardów zimowego utrzymania; 
 • usuwanie śliskości zimowe, gołoledzi przy wykorzystaniu środków chemicznych, solarki i piasku; 
 • odśnieżanie chodników i ciągów pieszych według obowiązujących standardów zimowego utrzymania; 
 • sprzątanie poziomowe polegające na usuwaniu mechanicznym piasku z ulic po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg; 
 • utrzymanie pełnej gotowości do świadczenia usług. 

ZAMÓW NASZE USŁUGI

Wypełnij formularz lub zadzwoń:  693 956 915.